Sök

Kvällsgudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Cai Berger Kyrkkaffe före gudstjänsten, från kl 17.30

Gudstjänst med nattvard

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Cai Berger, Anna-Stina Thorssell Ahlm, kören Kyrkkaffe

Gudstjänst i enkel form

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Inger Streiffert, Margaretha Strömqvist Kyrkkaffe

Gudstjänst med barnkörerna

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Cai Berger, Maria Sörensen och barnkörerna. Kyrkkaffe.

Kvällsgudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Palmsöndagen Medverkande: Cai Berger, med flera Kyrkkaffe före gudstjänsten, från kl 17.30

Långfredagsgudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Långfredagen Tema: Korset Medverkande: Cai Berger, Lars-Göran Ahlm

Påskgudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Påskdagen Tema: Kristus är uppstånden Medverkande: Lars-Göran Ahlm, Cai Berger Kyrkkaffe

Gudstjänst med nattvard

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Tema: Påskens vittnen Medverkande: Cai Berger, Anna-Stina Thorssell Ahlm, kören Kyrkkaffe

Gudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Sten & Inger Streiffert, Ulla & Erik André Kyrkkaffe