Sök

Roder

Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv. Fundera på hur det ser ut idag. Bearbeta dant som hämmar mig eller leder till felaktiga val. Våga möta min djupa längtan om förändring. Och få dela mina tankar och erfarenheter med andra. Le igenkännande åt andra människors berättelser. Hämta inspiration från någon annans livsval. Förtroliga samtal där det inte är tillåtet att kritisera eller ifrågasätta. Möten där jag får visa hela mig. Det är huvudtanken med kursen Roder som arrangerats i Bromma under några år och som nu erbjuds i ett antal kyrkor i Sverige. Vår kyrka Edsvikskyrkan är en av dessa kyrkor. Varmt välkommen till Roder!

Roder i korthet

Roder är en kurs med sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. En mer träffande beskrivning än ordet ”kurs” är nog ”mötesplats för bearbetning av livet”. Under kursen får du tillfälle att bearbeta krafter som har potential att styra ditt liv i en riktning du inte alls vill. Eller så krymper de vårt liv. Roder tar upp sju centrala livsteman:
Min riktning i livet

Mina hämmande rädslor

Min förmåga att försonas med det som varit

Min känsla av att inte duga

Min djupaste längtan

Mina förväntningar på kärlek och gemenskap

Mina mål i livet

Dessa ämnen är alla centrala för en människas välbefinnande ur ett rent allmänmänskligt perspektiv. Samtidigt är allt som tas upp, t ex förlåtelse, kärlek och vår djupa längtan, kärnan i kristen andlighet. De två perspektiven, allmänmänskligt och kristet, återfinns i de inledande föredragningarna. Men man behöver inte någon religiös tro för att delta och ha behållning av kursen.

Vid återsamlingen 12 månader efter avslutad kurs, återknyts till dessa teman.

En kurskväll

Varje kurskväll tar tre timmar i anspråk och följer ett fast program:
Måltidsgemenskap över en tallrik soppa

Guidad meditation med avslappning

Kort föredragning av kvällens tema

Egen reflektion i tystnad med stöd av ett reflektionshäfte

Samtal i mindre grupper med samtalsledare

Sammanfattande egen reflektion

Avslutning med beslut om förändring

Sinnesrobönen

Det här innebär att kurskvällarna innehåller en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och storgrupp.
Gruppsamtalen är en viktig ingrediens i Roder och de kommer efter den egna reflektionen. Här tillämpas ett tydligt ramverk, ”Safe Space”, med samtalsregler för att säkerställa att deltagarna kan känna sig trygga att dela sina tankar och livserfarenheter. Alla ska kunna känna att de kan uttrycka sig fritt utan att riskera att bli kritiserade eller bedömda. Öppenhet är ett viktigt ledord för Roder. Grupperna leds av en samtalsledare. Roder handlar om friskvård. Därför ska du inte delta i kursen om du är i akut kris eller mår psykiskt dåligt. Du kan säkert själv bedöma du ”orkar med” den. Ta gärna kontakt om du är osäker. Vi erbjuder personligt samtalsstöd kostnadsfritt under kursperioden, om du känner att du behöver det.

Roder i Edsvikskyrkan

Just nu är ingen Roderkurs inplanerad i Edsvikskyrkan. Men håll koll här, så hoppas vi kunna erbjuda en ny Roder-omgång under 2023. 

”Roder” har utformats av Bertil Forsberg,
(
bertilforsberg.bromma@gmail.com) som äger rättigheterna till konceptet och gärna delar med sig genom licens.