Sök

Edsvikskyrkans församling

Edsvikskyrkans Församling är en frikyrkoförsamling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en fri och öppen kyrka som tillsammans med de övriga kyrkorna i Sollentuna tar ansvar för en kristen närvaro och ett kristet vittnesbörd bland människor som bor och arbetar i vår kommun. Equmeniakyrkan vill vara en kyrka som är öppen för allt liv som är ett uttryck för kristen tro. Det betyder att i vår kyrka kan man vara med även om vi har olika uppfattningar i frågor som gäller kristen tro och kristet liv.

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och alla skeden i livet. Till vår kyrka är man välkommen med sin tro och sitt tvivel, med sin glädje, sin oro och sina frågor. Vi vill berätta om den gud som vi tror har gett oss livet som en gåva och som har kommit oss nära i Jesus Kristus för att hjälpa oss att leva våra liv precis som de är, med glädje och sorg.

Vår historia

SÅ BÖRJADE DET

Den 10 februari 1894 bildades församlingen under namnet Turebergs Missionsförening. Tretton personer anmälde sig för medlemskap. Samlingarna ägde rum i Gula villan Bygdevägen 4, hemma hos skogvaktare August och Tekla Lundberg. August Lundberg blev församlingens första ordförande, ett uppdrag han innehade i 24 år, och är därmed den person som till dags dato innehaft den förtroendeposten längst. Men det var på Edsbergs slott det hela började.

Friherrinnan Josefine Rudbeck, f. Hamilton af Hageby, hade tidigt gripits av den “nyevangeliska väckelsen”. Hon var då hovfröken till prinsessan Eugenia, en av de många inom högadeln som starkt påverkats av den evangeliska väckelsen. Friherrinnan var mycket angelägen om att sprida väckelsen i Sollentuna med omnejd. Hon anställde en predikant som bodde på Edsberg att sköta den uppgiften. Josefine Rudbeck dog 27 år ung. Än idag kan man se bibelcitat skrivna ovanför dörrarna i slottet.

Friherre Rudbeck gifte sig senare med Ida von Essen, även hon en varm förespråkare för väckelsen.

År 1875 anställdes skogvaktare August Lundberg som med sin hustru Tekla flyttade till Ängstorp. Där fick de, med Rudbecks tillåtelse, ha möten och andliga sammankomster. År 1882 startade Tekla Lundberg en söndagsskola, troligen den första i Sollentuna.

Den 29 december 1912 invigdes ”Kapellet” (bilden till vänster) det var ett mål som nåtts genom stark offervilja och sträng sparsamhet. Församlingen hade då 10 medlemmar.

Fastigheten Edsviksvägen 13 (nuvarande Kapellvägen 2, bilden till höger) förvärvades år 1946. Det växande arbetet krävde ökat utrymme, och det fick man i Missionsgården.

Missionskyrkan på Kapellvägen 2, invigdes 1:a advent 1971. Den nya kyrkan hade då varit på planeringsstadiet i nästan 20 år. År 1963 togs beslutet att bygga en ny kyrka och år 1970 tog man det första spadtaget.

Sollentuna Missionsförsamling är sedan år 2011 en del av Equmeniakyrkan. Som ett led i detta beslutade församlingen våren 2018 att byta namn till Edsvikskyrkans församling och namnet på kyrkobyggnaden till Edsvikskyrkan. Vårt läge nära Edsviken samt kyrkobyggnadens placering i ena änden av Edsviksvägen ligger till grund för namnvalet.