Lokaler

Framsida

Huvudentré

På kyrkans västra sida i direkt anslutning till den stora parkeringen finns en ingång till församlingsvåningen. Det finns även en ingång mitt på framsidan som leder till församlingsvåningen och hissen upp till huvudentrén. Huvudentrén ligger på kyrkans östra sida. Här finns också ett mindre antal parkeringsplatser. Från församlingsvåningen finns förutom hissen även en trappa upp till foajén.

Foajé

I foajén finns ingång till kyrksalen och lilla salen, kapprum, hiss till församlingsvåningen, andaktsrum och toaletter.

Kyrksal och lilla salen

Kyrksalen är utformat som en sexkantig cell. I den främre delen finns andaktbord, kors, korfönster, orgel och prediktstol.

I den högra övre delen finns en ljusbärare, en psalmtavla och på podiet en plats för medverkande i gudstjänsten.

I den övre vänstra delen finns körläktaren där också kyrkans flygel är placerad. Från körläktaren finns två nödutgångar, en till baksidan av kyrkan och en mot trappan till nedervåningen.

Innanför den nedre vänstra delen finns kyrkans studio.

I den bakre delen finns ingången till kyrksalen. Fönstret längst upp i taket är bl.a. utformat som ett kors, som soliga dagar kan synas vandra på väggen framme i kyrksalen, när persiennen är ifrån dragen. I den högra nedre delen finns en skjutdörr in till lilla salen som ligger i direkt anslutning till kyrksalen. Här anordnas enkelt kyrkkaffe varje söndag efter gudstjänsten.

Andaktsrum

Styrelserum

I andaktsrummet ges möjlighet till stillhet och bön. På väggen hänger en Kristusbild, målad av en av församlingens tidigare medlemmar konstnären Folke Ahlstrand. I västra delen av kyrkans övervåning finns pastorsexpeditionen och ett styrelserum.

Församlingsvåning

I församlingsvåningen (även kallad Skeppet, p.g.a. sin form) anordnas det kyrkkaffe vid större högtider. Här samlas vi bl.a. till aktiviteter som trivselträff, litteraturcirkel, RPG, bibelstudier, musikcafé, höstmarknad, fester etc.

På podiet längst fram i lokalen finns det ett piano, en AV-utrustning med anslutning för mikrofon, CD-spelare, hörselslinga, dataprojektor och projektorduk.

Myshörna

Köket

Intill podiet finns ett litet rum med skjutdörrar anpassad för mindre samlingar. Här möts vi bl.a. till bön och samtal före gudstjänsterna. I direkt anslutning till församlings-våningen ligger köket.

Scoutlokal

Bordtennisrum

Bredvid ”Skeppet” ligger scoutlokalen som har en öppen spis och ett flertal scoutlyor. Bordtennisrummet används för diverse olika ändamål, som t.ex. musikrum och tonårsrum. Här finns även ett duschrum.