Sök

Välkommen!

Edsvikskyrkan är en inbjudande kristen gemenskap, präglad av glädje, där människor växer i tro.

Vad händer?

Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänster är ett möte mellan kristen tro och 12-stegsandlighet. Gudstjänsterna innehåller alltid en personlig delning utifrån erfarenhet av de 12 stegen. Alla välkomna!

Barnkör

Nu har vi äntligen startat upp en ny barnkör i Edsvikskyrkan under ledning av Maria Sörensen. Världens ös i 45 minuter med olika rörelsesånger, rytminstrument samt sånger på olika språk.

Café kvällar

Musikframträdanden eller Föreläsningar med egna eller inbjudna musiker eller talare.   Hålls varannan torsdag med början kl19.00.
Samlingen avslutas med en kort aftonbön.

Aktuellt

Behöver du någon att samtala med?
Det kanske inte är något särskild fråga eller något problem, men du behöver få reflektera över livet. Pastor Per Westblom tar emot för samtal om det som berör dig under tysnadsplikt. Meila, ring eller messa till pastor@edsvikskyrkan.se eller 0707-667607.

Vad har hänt?