Sök

Parkering

Vid besök till verksamhet i kyrkan använder du SMS Parkering eller via Parkster App.
SMS-parkering är alltid ok på alla platser utom de som är  reserverade som månadsuthyrda, de vid häcken ner mot Kung Agnes väg!

Intäkter går till Edsvikskyrkans församling!

LADDA NER DIN APP PÅ