Sök

Luciagudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Medverkande: Per Westblom och barnkören. Kyrkkaffe.

Gudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Tema: Vi sjunger in julen Medverkande: Anna-Stina Thorssell Ahlm, kören. Kyrkkaffe.

Sinnesrogudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Tema: Tolfte steget. Föra vidare. Kyrkkaffe serveras före gudstjänsten, från kl 17.15.