Sök

Gudstjänst med nattvard

Per Westblom Tema: Förlorad och återfunnen. Enkelt kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten.  

Gudstjänst

Edsvikskyrkan Kapellvägen 2, Sollentuna

Tema: Goda förvaltare. Kyrkkaffe från ca 17.15.